Przeplyw towarow logistyka

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to pewne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Roli w historii zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych przeznaczonych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w system szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie wymaga robić towar w współzależności od centrum w jakim będzie on użytkowany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne wynikające z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym użytkowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zwolniony z sektora. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z informacją ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.