Pyly mozna podzielic na

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najprawdziwsze ryzyko dla zdrowia pracujących w takim miejscu osób.

Man PrideMan Pride Решение за повишаване на качеството на секса и по-голяма ерекция!

Ze względu na zysk na kształt zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym działaniem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie samej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche i mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to sam z najzwyklejszych odpylaczy o niskich kosztach budowie. Zaletą tego podejścia jest mała skuteczność odpylania, a przeważnie są stosowane w powiązaniu z kolejnymi odpylaczami. Dużo szybką efektywnością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Dawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punktu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest z gałęzi przemysłu i z określonego zagrożenia.