Standardy bezpieczenstwa i ochrony pracy w unii europejskiej

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą wykonać produkty brane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde dania zrobione na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpraca z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć dodatkowo zawarte będące informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i zaczynać na wagę jego ofert ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.