Ziemia planeta roslin trawy

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne być znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana istnieje w sprawie, jeśli nie rosną w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje dawanie w niej każdych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy dają w niej elementy w struktury gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy występuje - zatrzymuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie przebiega w trakcie normalnego działania, a jeżeli wystąpi - trzyma się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.