Zwolnienie z kasy fiskalnej allegro

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyk gospodarczej ma coraz większą rzeszę przedsiębiorców, zawsze są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia spośród tego obowiązku.

Utrata uprawniona do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek wykorzystywania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak rzeczywiście nie musi brać kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie musi ich zapisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi być kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług internetowych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w kwestie naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w charakterze noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi ekonomiczne i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez agencje i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą ponadto stosować ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego zwolnienia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z czynności wymienionych miał w dawnym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może pobierać ze zwolnienia z kas dla całości sprzedaży.